PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Charakterystyka procesów poznawczych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Metody i formy oddziaływania pedagogicznego w oligofrenopedagogice.

...

Kompensacja zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych
Rozwój intelektualny i społeczno-emocjonalny.
Mechanizmy prawo i lewo półkulowe.

...

Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?
Analiza zachowania, czyli co na nie wpływa.
Skrzynka z narzędziami - metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.

...

Diagnoza środowiska szkolnego oraz planowanie działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
Lekcje wychowawcze w zakresie budowania dobrego nastroju oraz profilaktyki depresji z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

...

Dobrostan psychiczny – od teorii do praktyki.
Narzędziownik nauczyciela – czyli jak odpowiednio zadbać dobrostan swój i ucznia.

...

Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

...