KN/01/01

Kaliskie spotkania z historią – „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji historycznej”

ISOS

Symbol: KN/01/01

Forma: konferencja

Cena: 40.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem, nauczyciele historii, nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

- Anna Narewska

- Andrzej Surdyk

- Monika Sobczak-Waliś

- Sławomir Przygodzki

- Robert Kuciński

- Krzysztof Walczak

- Anna Bestian-Zając

Tematyka:

- Zadania nauczyciela i szkoły w realizacji edukacji regionalnej.

- Śladami Józefa Piłsudskiego w Kaliszu.

- Edukacja regionalna w szkole - przykłady dobrych praktyk. Zasoby Archiwum Państwowego w Kaliszu.

- Edukacja regionalna w szkole – przykłady dobrych praktyk. Zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

- Rola Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w promocji regionalizmu.

- Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

- Źródła do dziejów Kalisza i regionu kaliskiego. Drukowane przewodniki i inwentarze.

- Współpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Kaliszu w ramach edukacji regionalnej.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-10-12 12:00 - 16:15 Aula w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu