KK/02/01

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

ISOS

Symbol: KK/02/01

Forma: kurs

Cena: 550.00 zł

Liczba godzin: 35h

Adresaci: Nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Bogdan Dymarczyk

- Magdalena Chojnacka

Tematyka:

- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy.

- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny.

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów.

- Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych. Unieruchamianie złamań i zwichnięć.

- Wstrząs i zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.

- Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

- Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

Terminy:

Brak ustalonych terminów