SZN/03/01

Potencjał ucznia a efektywność nauczania i uczenia się

ISOS

Symbol: SZN/03/01

Forma: szkolenie online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

Tematyka:

- Diagnoza potencjału i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.

- Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału.

- Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.

- Grywalizacja jako metoda zwiększająca zaangażowanie i motywację do pracy na lekcji.

- Rola motywacji w nauczaniu.

Terminy:

Brak ustalonych terminów