SZN/08/01

Edukacja włączająca

ISOS

Symbol: SZN/08/01

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Członkowie zespołów nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Grażyna Olek

Tematyka:

- Edukacja włączająca – idea, wdrażanie, podstawy prawne.

- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg edukacji inkluzywnej – IPET, praca zespołu, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

- Sposoby pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Aspergera.

Terminy:

Brak ustalonych terminów