PP/01/01

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu

ISOS

Symbol: PP/01/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Małgorzata Karbowiak

Tematyka:

- Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.

- Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

- Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-04 15:00 - 19:45 31 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu