PP/07/01

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

ISOS

Symbol: PP/07/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele i specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Irena Wcisłek

Tematyka:

- Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

- Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

- Struktura IPET, etapy powstawania.

- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o dokumentację ucznia.

- Ewaluacja programu i efektywność zajęć organizowanych dla ucznia.

Terminy:

Brak ustalonych terminów