PP/10/01

Metody behawioralno-poznawcze w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ISOS

Symbol: PP/10/01

Forma: warsztat blended learning

Cena: 85.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Grażyna Olek

Tematyka:

- Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej.

- Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja.

- Elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Terminy:

Brak ustalonych terminów