WO/11/01

Trudna sztuka wychowania – kompetencje współczesnego wychowawcy

ISOS

Symbol: WO/11/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Wychowawcy klas

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Rola wychowawcy, jego umiejętności i zadania w świetle nowych wyzwań.

- Identyfikacja trudności ucznia i własnych związanych z powrotem do szkoły stacjonarnej.

- Budowanie zespołu na przykładzie modelu Tuckman'a.

- Formułowanie celów i zadań wychowawczych krótko- i długoterminowych.

Terminy:

Brak ustalonych terminów