WN/14/01

Uważność dla nauczycieli – metody łagodzenie stresu z wykorzystaniem elementów Mindfulness Based Stress Reduction

ISOS

Symbol: WN/14/01

Forma: warsztat

Cena: 180.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Eryk Ołtarzewski

Tematyka:

- Odporność na stres – co to jest, jak to rozwijać.

- Założenia Treningu Uważności.

- Zarządzanie emocjami czy samoregulacja?

- Ćwiczenia skupienia uwagi, uważnego ruchu oraz ćwiczenia wyobrażeniowe – praca z trudnymi emocjami.

- Znaczenie relacji na stan psychofizyczny nauczyciela. Wpływ relacji międzyludzkich na odporność lub podatność na stres.

Terminy:

Brak ustalonych terminów