DM/04/01

Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego – część II

ISOS

Symbol: DM/04/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego oraz instruktorzy warsztatów artystycznych w szkole

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Prowadzący:

- Maciej Michalski

Tematyka:

- Tworzenie scenopisu.

- Technika filmowania.

- Realizacja etiud filmowych.

- Analiza wybranych ekranizacji lektur szkolnych i etiud filmowych.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-30 17:00 - 18:30 Platforma TEAMS
2 2021-12-07 17:30 - 19:00 Platforma TEAMS