DM/07/01

Ocenianie prac pisemnych z języka angielskiego w szkole podstawowej

ISOS

Symbol: DM/07/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego II etapu edukacyjnego szkół południowej Wielkopolski

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Prowadzący:

- Joanna Kubisiak

Tematyka:

- Prace pisemne z języka angielskiego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Kryteria oceniania prac pisemnych na lekcjach języka angielskiego.

- Kryteria sukcesu a ocenianie prac pisemnych.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-22 15:00 - 18:00 21 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu