DM/22/01

Lekcje języka polskiego jako obcego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

ISOS

Symbol: DM/22/01

Forma: szkolenie online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele uczący języka polskiego jako obcego

Kierownik szkolenia: Joanna Frontczak

Prowadzący:

- Joanna Frontczak

Tematyka:

- Programy nauczania języka polskiego jako obcego - poziomy A1-C2.

- Metody pracy na lekcjach języka polskiego jako obcego w klasach 4-8.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-29 15:30 - 18:30 platforma Teams