SZN/13/02

Mediacja w szkole jako forma rozwiązywania konfliktów

ISOS

Symbol: SZN/13/02

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Konflikt - rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.

- Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.

- Czym jest mediacja w szkole i kto może być mediatorem?

- Rozmowa mediacyjna jako interwencja kryzysowa i profilaktyka.

Terminy:

Brak ustalonych terminów