SZN/04/03

Narzędzia i zasoby cyfrowe sprzyjające organizacji procesów edukacyjnych

ISOS

Symbol: SZN/04/03

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: członkowie zespołów nauczycieli

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Tematyka:

- Komputer, smartfon – dobrze wykorzystane narzędzia w procesach edukacyjnych.

- Aplikacje i programy służące do planowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć.

- E-zasoby, tworzenie, udostępnianie z uwzględnieniem zapisów prawa autorskiego.

Terminy:

Brak ustalonych terminów