DM/09/02

Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

ISOS

Symbol: DM/09/02

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Jolanta Podziemska

Prowadzący:

- Jolanta Podziemska

Tematyka:

- Kształcenie matematyczne w klasach 4-6.

- Gry matematyczne.

- Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

Terminy:

Brak ustalonych terminów