SZN/09/03

Analiza opinii i orzeczeń w praktyce szkolnej

ISOS

Symbol: SZN/09/03

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Członkowie zespołów nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Małgorzata Karbowiak

Tematyka:

- Podstawy prawne opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- Interpretacja diagnozy zawartej w opiniach i orzeczeniach i sposoby wykorzystania jej w praktyce.

- Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach – interpretacja i zastosowanie w praktyce.

Terminy:

Brak ustalonych terminów