SZN/20/02

Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu

ISOS

Symbol: SZN/20/02

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Prowadzący:

- Danuta Grzanka

Tematyka:

- Znaczenie przestrzeni i ruchu w rozwoju dziecka.

- Metody i formy aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

- Organizacja zabaw i ćwiczeń fizycznych we współpracy z rodzicami i środowiskiem sportowym.

Terminy:

Brak ustalonych terminów