PP/11/01

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

ISOS

Symbol: PP/11/01

Forma: kurs blended learning

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 12h

Adresaci: Nauczyciele przedszkola

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Beata Szalonka

Tematyka:

- Etapy rozwoju mowy.

- Przyczyny i rodzaje zaburzeń mowy i wymowy.

- Ćwiczenia oddechowe.

- Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

- Ćwiczenia fonacyjne i zwalniające tempo mówienia.

- Ćwiczenia słuchowe (ćwiczenia słuchu awerbalnego i werbalnego, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia pamięci słuchowej, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej).

- Ćwiczenia artykulacyjne i lewopółkulowe.

Terminy:

Brak ustalonych terminów