EZ/12/01

Egzamin maturalny z geografii - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/12/01

Forma: warsztat online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

Tematyka:

- Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2022/2023.

- Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z geografii - przykłady zadań egzaminacyjnych.

- Analiza porównawcza zadań i arkuszy maturalnych - przykłady dostosowania treści, metod i form pracy z uczniem.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-12-06 15:30 - 18:30