PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

...

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

...

Ocena rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – najczęstsze zaburzenia komunikacji.
Mutyzm wybiórczy – objawy, kryteria diagnostyczne, przyczyny.
Metody i formy pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

...

Prawidłowy przebieg rozwoju mowy i języka u dzieci.
Zaburzenia komunikacji i ich przyczyny.
Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę dzieci.

...

Interdyscyplinarność logopedii.
Etapy rozwoju mowy dziecka.
Wady wymowy – jak je rozpoznać? Rodzaje wad wymowy.

...

Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.

...

Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.

...

Jak powstaje złość – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz reakcje mózgu.
Źródła złości i strategie reagowania – sprzymierzeńcy czy "odcinacze" równowagi?
Radzenie sobie ze złością – praktyczne zastosowania nowych rozwiązań.

...

Podstawowe założenia pracy z dzieckiem metodami skoncentrowanymi na rozwiązaniach.
Istota relacji między dorosłym a dzieckiem.
Dziecko w roli eksperta – poszukiwanie zasobów i przeformułowanie problemu na umiejętność.

...

Dobrostan psychiczny – od teorii do praktyki.
Narzędziownik nauczyciela – czyli jak odpowiednio zadbać o dobrostan swój i ucznia.

...

Zachowania autoagresywne – zakres zjawiska, charakterystyka, rozpoznawanie.
Czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie rozmowy i obserwacji.
Zjawisko rozpowszechniania zachowań autoagresywnych – strategie interwencji.

...

Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?
Analiza zachowania: określenie czynników wpływających na zachowanie.
Skrzynka z narzędziami – metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.

...

Motywacja Błyskawiczna – założenia, etapy.
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Wywieranie wpływu na tych, którzy chcą i nie chcą zmiany – przełamywanie oporów.

...

Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

...