PE

Projekty edukacyjne

ISOS

Zapobieganie powstawania odpadów – jak edukować dzieci?
Warsztaty kreatywne.

...

Pozytywistyczne ideały w "Nad Niemnem" – analiza opisu mogił.
Motyw powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej w kontekście lektury obowiązkowej – noweli "Gloria victis".
Słownictwo botaniczne w powieści jako sposób pogłębiania realizmu powieści.

...