KK

Kursy kwalifikacyjne

ISOS

Przywództwo edukacyjne w szkole.
Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.
Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.
Wybrane zagadnienia antropologiczne.

Metodyka praktycznej nauki zawodu. Planowanie zajęć, metody i formy pracy.
Umiejętności dydaktyczne – symulacja przykładowych zajęć.
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy.
Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów.

Planowanie pracy wychowawczej.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – pierwsza pomoc.