KK

Kursy kwalifikacyjne

ISOS

Przywództwo edukacyjne w szkole.
Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.
Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.
Wybrane zagadnienia antropologiczne.

Metodyka praktycznej nauki zawodu. Planowanie zajęć, metody i formy pracy.
Umiejętności dydaktyczne – symulacja przykładowych zajęć.
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.