MP

Metodyka przedmiotowa

ISOS

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Mind mapping – metoda wizualnego opracowania informacji z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, obrazów, haseł i zwrotów.
Obrazkowe mapy pamięci jako sposób na rozwijanie zainteresowań i budowanie wiedzy o otaczającym świecie.

...

Zabawy rozwijające słuchanie i koncentrację.
Muzyczne gry planszowe.
Zabawy muzyczne rozwijające umiejętności twórcze.

...

Analiza dzieła muzycznego.
Fabularyzacja dzieła muzycznego – założenia, zasady tworzenia.
Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.

...

Polskie tańce ludowe różnych regionów.
Układy choreograficzne.
Estetyka ruchu w tańcach ludowych.

...

Polskie tańce narodowe jako element dziedzictwa kulturowego.
Koordynacja ruchowo-słuchowa przy muzyce i do muzyki.
Układy choreograficzne do wybranych tańców narodowych oraz do muzyki inspirowanej folklorem.

...

Znaczenie przestrzeni i ruchu w rozwoju dziecka.
Zabawy i ćwiczenia fizyczne w przedszkolu z uwzględnieniem różnicy między zabawą a ćwiczeniami fizycznymi.
Metody i formy aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

...

Jak prezentować prace plastyczne?
Zasady organizacji przeglądów i konkursów plastycznych.

...

Walory terapeutyczne sztuki orgiami.
Origami jako forma organizacji grupy.
Alfabet origami.

...

Gry i zabawy matematyczne stosowane podczas zajęć z młodszym uczniem.
Projektowanie zajęć matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Narzędzia webowe w edukacji matematycznej.

...

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
Upspeak – język bez twierdzeń i pewności.
Vocal fry – prażenie głosu.

...

Argumentacyjne formy wypowiedzi pisemnej w podstawie programowej języka polskiego.
Kryteria oceny rozprawki na egzaminie ósmoklasisty i ich związek z metodyką nauczania tej formy wypowiedzi.
Przykład a argument – ćwiczenia w modelowaniu biegłości argumentacyjnej.

...

Formalne warunki i struktura wypracowania maturalnego na poziomie podstawowym.
Formy wypowiedzi maturalnej a formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Rola kontekstów interpretacyjnych w wypracowaniu maturalnym.

...

Założenia artystyczne Samuela Becketta.
Kreacja świata w dramacie "Szczęśliwe dni" Samuela Becketta jako przykład realizacji założeń artystycznych irlandzkiego noblisty.
Paraboliczna interpretacja bohaterów i ich relacji małżeńskiej w "Szczęśliwych dniach" Samuela Becketta na podstawie spektaklu w reżyserii Antoniego Libery.

...

Mapa literatury polskiej po 1989 roku.
Sylwetka twórcza Marka Nowakowskiego i metodyczne aspekty interpretacji opowiadania "Górą Edek".
Sylwetka twórcza Jacka Dukaja i metodyczne aspekty interpretacji opowiadania "Katedra".

...

Naturalne, wrodzone zdolności matematyczne dziecka.
Wyobraźnia ucznia jako klucz do sukcesu w rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Tworzenie harmonogramu nauczania dostosowanego do wieku i zainteresowań ucznia.

...

Haft matematyczny – zasady tworzenia i sposoby wykorzystania w szkole.
Kartki okolicznościowe z haftem matematycznym.

...