MP

Metodyka przedmiotowa

ISOS

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Mind mapping – metoda wizualnego opracowania informacji z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, obrazów, haseł i zwrotów.
Obrazkowe mapy pamięci jako sposób na rozwijanie zainteresowań i budowanie wiedzy o otaczającym świecie.

Polskie tańce ludowe różnych regionów.
Układy choreograficzne.
Estetyka ruchu w tańcach ludowych.

Polskie tańce narodowe jako element dziedzictwa kulturowego.
Koordynacja ruchowo-słuchowa przy muzyce i do muzyki.
Układy choreograficzne do wybranych tańców narodowych oraz do muzyki inspirowanej folklorem.

Znaczenie przestrzeni i ruchu w rozwoju dziecka.
Zabawy i ćwiczenia fizyczne w przedszkolu z uwzględnieniem różnicy między zabawą a ćwiczeniami fizycznymi.
Metody i formy aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Coś z niczego – jak szukać inspiracji?
Prezenty na różne okazje, dekoracje i prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.

Jak prezentować prace plastyczne?
Zasady organizacji przeglądów i konkursów plastycznych.

Walory terapeutyczne sztuki orgiami.
Origami jako forma organizacji grupy.
Alfabet origami.

Generatory kart pracy i platformy edukacyjne.
Interaktywne ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Gry i zabawy matematyczne stosowane podczas zajęć z młodszym uczniem.
Projektowanie zajęć matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Narzędzia webowe w edukacji matematycznej.

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
Upspeak – język bez twierdzeń i pewności.
Vocal fry – prażenie głosu.

Formalne warunki i struktura wypracowania maturalnego na poziomie podstawowym.
Formy wypowiedzi maturalnej a formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Rola kontekstów interpretacyjnych w wypracowaniu maturalnym.

Założenia artystyczne Samuela Becketta.
Kreacja świata w dramacie "Szczęśliwe dni" Samuela Becketta jako przykład realizacji założeń artystycznych irlandzkiego noblisty.
Paraboliczna interpretacja bohaterów i ich relacji małżeńskiej w "Szczęśliwych dniach" Samuela Becketta na podstawie spektaklu w reżyserii Antoniego Libery.

Mapa literatury polskiej po 1989 roku.
Sylwetka twórcza Marka Nowakowskiego i metodyczne aspekty interpretacji opowiadania "Górą Edek".
Sylwetka twórcza Jacka Dukaja i metodyczne aspekty interpretacji opowiadania "Katedra".

Metoda Myślącej Klasy – geneza i opis.
Tworzenie zasad i wspólnych grup w Myślącej Klasie.
Połączenie 14 elementów w celu zbudowania Myślącej Klasy.

Naturalne, wrodzone zdolności matematyczne dziecka.
Wyobraźnia ucznia jako klucz do sukcesu w rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Tworzenie harmonogramu nauczania dostosowanego do wieku i zainteresowań ucznia.

Haft matematyczny – zasady tworzenia i sposoby wykorzystania w szkole.
Kartki okolicznościowe z haftem matematycznym.