WO

Wychowanie i opieka w szkole

ISOS

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Pięć punktów dobrej grupy a cele wychowania w szkole.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.

...

Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.
Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.
Gry i zabawy uważności.

...

Historia, cele i założenia programu.
Pozytywne podejście: nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie.
Ludzki mózg i jego wpływ na umiejętności i zachowanie.

...

Coaching – sztuka zadawania pytań.
Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.

...

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.
Cele, zadania, treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych do realizacji z klasą.

...