WO

Wychowanie i opieka w szkole

ISOS

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.
Cele, zadania, treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych do realizacji z klasą.

Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.
Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.
Gry i zabawy uważności.

Coaching – sztuka zadawania pytań.
Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.

Zasady interwencji kryzysowej w szkole.
Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.
Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej - rozmowa interwencyjna z uczniem i/lub rodzicem.