DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Geneza myślenia krytycznego. Myślenie krytyczne w edukacji.
Wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych i konsekwencji działań bohatera literackiego w powieści „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.
Zadania edukacyjne rozwijające myślenie krytyczne podczas pracy z powieścią „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.

...

Innowacyjne platformy edukacyjne.
Grywalizacja na lekcjach fizyki z wykorzystaniem platformy predict.

...

Metody skutecznego kształtowania postawy świadomej ekologii.
Analiza treści książek Petera Wohllebena z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych czytelników.
Formy pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem książek „O czym szumią drzewa” oraz „Sekretne życie drzew”.

...

Uczeń zdolny czy geniusz.
Uczeń zdolny - metody pracy.
Strategie konstruowania zadań dla ucznia zdolnego.

...

Metoda improwizacji – cele, założenia i etapy realizacji.
Metoda „drzewka decyzyjnego” – cele, założenia i etapy realizacji.
Przykład wykorzystania improwizacji i „drzewka decyzyjnego” w balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka”.

...

Eksperymentowanie ze smartfonami.
Aplikacja PHYPHOX w zasobach eksperymentalnych nauczycieli i uczniów.

...

Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych Matzoo i Matematyka.

...

Wybrane związki frazeologiczne w wypowiedziach uczniów– rozpoznawanie, właściwe zrozumienie i zastosowanie.
Dziecięcy bon ton – postawy uczniowskie.
Zdrowie, bezpieczeństwo, emocje w książkach dla najmłodszych.

...

Góra miejscem spotkania z Bogiem.
Przymierze i prawo jako wydarzenia dokonane na górze.
Wędrówka i trud wejścia na górę symbolem rozwoju duchowego.

...

Kształcenie matematyczne w klasach 4-6.
Gry matematyczne.
Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

...