DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Metody ekspresji i impresji w nowoczesnej dydaktyce języka polskiego.
Emocjonalizm w procesie interpretacyjnym utworu lirycznego na przykładzie twórczości K. K. Baczyńskiego.
Artyzm poetyckiego opisu w erotykach K. K. Baczyńskiego.

Na czym polega metoda „odwróconej lekcji”?
Co jest potrzebne, aby „odwrócić lekcję”?
Jak przygotować materiały do zajęć prowadzonych metodą „odwróconej lekcji"?

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki.
Różnice kulturowe w zadaniach matematycznych.
Czytanie tekstów matematycznych w języku polskim przez ucznia cudzoziemskiego.

Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego (pi-stacja.tv).
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programu komputerowego Eduelo.

Escape room jako forma rozrywki umysłowej.
Przykłady dobrych praktyk – zastosowanie Escape roomu na lekcji matematyki.
Escape room na lekcji powtórzeniowej.

Przesłanie papieża Franciszka dla młodzieży oraz ewangelizatorów.
Wspólnota młodych w kościele.