DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Metody ekspresji i impresji w nowoczesnej dydaktyce języka polskiego.
Emocjonalizm w procesie interpretacyjnym utworu lirycznego na przykładzie twórczości K. K. Baczyńskiego.
Artyzm poetyckiego opisu w erotykach K. K. Baczyńskiego.

...

Podział metod operatywnych w dydaktyce języka polskiego.
Problematyka „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego w aspekcie filozoficzno-psychologicznym. Symbole i motywy.

...

Teoretyczne podstawy komunikacji ustnej na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Zadania rozwijające sprawność mówienia w języku polskim.
Kryteria oceny wypowiedzi ustnych uczniów cudzoziemskich.

...

Teoretyczne podstawy komunikacji pisemnej na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Techniki nauczania pisania na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Poprawa i ocena prac. Rola recenzji w nauczaniu pisania.

...

Metoda stacji zadaniowych – etapy realizacji.
Metoda stacji zadaniowych w różnych obszarach tematycznych na poziomie A1 – przykłady dobrych praktyk.

...

Ocena różnych sprawności w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Zasady oceniania umiejętności gramatyczno-leksykalnych.

...

Wypowiedzi pisemne w języku angielskim w świetle wymagań egzaminacyjnych.
Metoda małych kroków w procesie nauki pisania od klasy 4 do 8.
Przykłady zastosowania metody małych kroków w praktyce szkolnej.

...

Miejsce i symbolika zwierząt w Biblii.
Zwierzęta w Starym Testamencie – multimedialne zoo biblijne.
Zwierzęta w Nowym Testamencie – atlas biblijny.

...

Duchowość maryjna w chrześcijaństwie.

...

Natura inteligencji emocjonalnej.
Bohaterowie literaccy jako przykłady radzenia sobie z emocjami.

...

Natura inteligencji emocjonalnej.
Bohaterowie literaccy jako przykłady i antyprzykłady radzenia sobie z emocjami.

...

Przykłady tekstów lirycznych sprzyjających relaksacji.
Proza w służbie samorozwoju.
Tekstowa warstwa utworów muzycznych.

...

Ocena rzetelności informacji.
Zasady świadomego korzystania z sieci.
Zasoby internetowe w profilaktyce cyberzagrożeń.

...

Na czym polega metoda „odwróconej lekcji”?
Co jest potrzebne, aby „odwrócić lekcję”?
Jak przygotować materiały do zajęć prowadzonych metodą „odwróconej lekcji"?

...

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki.
Różnice kulturowe w zadaniach matematycznych.
Czytanie tekstów matematycznych w języku polskim przez ucznia cudzoziemskiego.

...

Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego (pi-stacja.tv).
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programu komputerowego Eduelo.

...