SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Zadania przedszkola w świetle przepisów prawa.
Innowacje, projekty w przedszkolu.
Metody aktywizujące i narzędzia multimedialne i informatyczne sprzyjające uczeniu się.

...

Wybrane narzędzia do nauki programowania w szkole podstawowej.
Python i Scratch - podstawy algorytmiki w szkole podstawowej.
Python - wybrane algorytmy w szkole ponadpodstawowej.

...