SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Rozwój fizyczny dziecka i ucznia w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Metody i formy aktywności fizycznej w przedszkolu i klasach 1-3.
Organizacja zabaw i ćwiczeń ruchowych w przedszkolu i szkole.

...

Uwarunkowanie kompetencji ortograficznej uczniów kas młodszych.
Zasady i metody nauczania ortografii.
Wybrane gry dydaktyczne i rozrywki umysłowe.

...

Zagadnienia powtórkowe związane z każdą epoką historycznoliteracką.
Formułowanie różnych typów zadań na testach historycznoliterackich.
Literatura starożytna – teksty i konteksty.

...

Gry i grywalizacja jako metoda edukacji historycznej i obywatelskiej.
Tajniki tworzenia gier planszowych i ich wykorzystanie w dydaktyce nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.
Projektowanie gry planszowej na kanwie wydarzeń historycznych z czasów PRL-u w Kaliszu i regionie kaliskim (część tworzona przez uczestników sieci z udziałem eksperta).

...

Narzędzia i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Bank zadań i rozwiązań metodycznych.

...

Aplikacje generujące teksty.
Aplikacje generujące obrazy i dźwięki.
Aplikacje generujące animacje.

...

Zmiany w podstawie programowej – mechanizm monitorujący sprawność fizyczną.
Nowoczesne formy aktywności fizycznej.
Tworzenie funkcjonalnych i wieloaspektowych rozkładów zajęć.

...

Sztuka współczesna – z wizytą w Galerii J. Tarasina w Kaliszu.
Kształtowanie umiejętności interpretowania sztuki współczesnej oraz uczenia o niej w szkole.

...

Jak jest, a jak ma być? – planowanie własnego rozwoju.
Diagram autoanalizy jako narzędzie do pracy nad sobą i z uczniami.
Karty zmian – tworzenie narzędzi.

...

Upraszczanie tekstów literackich z kanonu na poziomie A1.
Upraszczanie tekstów literackich na poziomie A2.
Coraz łatwiej – upraszczanie tekstów literackich na poziomie B1.

...

Wymiana doświadczeń oraz samokształcenie uczestników sieci.
Przykłady 1-4
Przykłady 5-9

...

Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki.
Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki w czasie kształcenia na odległość.
Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki wspierające uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

...

Wykorzystanie GeoGebry na lekcji matematyki.
Uczyć geometrii ciekawiej.
Funkcje – jak uczyć, aby uczeń zrozumiał.

...

Współczesne przemiany społeczno-kulturowe..
Dylematy religijne młodzieży.
Formy i metody pomocy w decyzjach i wyborach religijnych.

...

Interpretacja i analiza tekstów prozatorskich z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Narracja i dialog we współczesnej epice na przykładzie wybranych dzieł literackich XXI wieku.
Awangarda a tradycja – relacje między literaturą współczesną a dawną.

...

Zadania specjalistów szkolnych w świetle przepisów prawa oświatowego.
Uczeń wykluczony z grupy rówieśniczej.
Zaburzenia emocjonalne – lęki, niepokój, obniżenie nastroju, depresja.

...