WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Rola łaciny na przestrzeni wieków i dziś.
Łacina – język żywy czy martwy?
Repozytorium tekstów w języku łacińskim.

...

Charakterystyka chorób cywilizacyjnych.
Wyniki badań i analiza wniosków.
Zasady wykonywania ćwiczeń wpływających na stan zdrowia.

...

Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się – definicje, rodzaje.
Przegląd metod i technik aktywizujących z uwzględnieniem kryterium doboru.
Rola i znaczenie aktywizujących metod nauczania.

...

Lapbook – idea i zastosowanie.
Lapbookowe ABC – zasady wykonania lapbooka.
Scenariusze zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z zastosowaniem metody lapbook.

...

Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.

...

Kształtowanie kreatywności – komiks jako medium przekazujące komunikat niepełny.
Programy, aplikacje do tworzenia memów i komiksów.
Przykłady zastosowania memów i komiksów na zajęciach.

...

Efektywność pracy nauczyciela – uwarunkowania prawne i organizacyjne.
Ewaluacja pracy własnej – metody, techniki, strategie.
Narzędzia do oceny skuteczności podejmowanych działań w szkole.

...

Innowacje w szkole – podstawy prawne i organizacyjne.
Rodzaje innowacji.
Innowacje a innowacyjność – podobieństwa i różnice.

...

Cele i założenia notowania graficznego.
Alfabet wizualny – każdy potrafi rysować.
Notatki wizualne – zasady tworzenia oraz sposoby wykorzystania w procesie edukacyjnym.

...

Podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne Porozumienia bez Przemocy (NVC).
Obserwacja vs interpretacja.
Myślenie, uczucia i działanie a język potrzeb.

...

Pięć języków miłości w procesie budowania w klasie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności.
Narzędzia do budowania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w kontekście pięciu języków miłości.

...

Cztery pokolenia w szkole: pokolenie X, Y, Z, Alfa – charakterystyka, okoliczności rozwoju, wartości.
Współcześni uczniowie i ich świat – dorastanie w XXI wieku i jego konsekwencje.
Wirtualna rzeczywistość dla uczniów i nauczycieli: cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci.

...

Prawo autorskie – regulacje prawne.
Korzystanie z multimedialnych zasobów edukacyjnych zgodnie z prawem (dozwolony użytek edukacyjny, prawo cytatu, domena publiczna).
Publikowanie własnych materiałów z wykorzystaniem licencji Creative Commons.

...

Projektowanie lekcji z wykorzystaniem map internetowych, obrazów, multimediów i tekstu.
Story Maps – tworzenie i udostępnianie map narracyjnych.

...

Padlet w procesach edukacyjnych.
Przykłady dobrych praktyk wykorzystania wirtualnych tablic.

...

Grać czy nie grać – zasady wprowadzania gier na lekcjach.
Konstruowanie i zastosowanie qrkodów.
Quizy – konstruowanie i zastosowanie z użyciem TIK.

...