WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Sztuczki i ułatwienia w pracy z Genial.ly.
Skrypty S'CAPE.

...

Zastosowanie własnoręcznie wykonanych książek i komiksów na lekcjach.
Narzędzia TIK do wykonywania komiksów i książeczek.
Ręcznie robione – lapbook i laporello.

...

Platforma Liveworksheets.
Live Worksheet Maker – tworzenie interaktywnych arkuszy.
Zarządzanie kontami uczniów.

...

Zasady tworzenia prezentacji.
Tekst, grafika, zdjęcia, filmy i dźwięki na slajdach.
Animowanie obiektów.

...

Prezentacje multimedialne – cele, zasady i założenia.
Nieliniowe prezentacje w Prezi.
Emaze – zdumiewające efekty prezentacji online.

...

Przechowywanie materiałów edukacyjnych w chmurze.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.
Zarządzanie zadaniami.

...

Rejestracja, logowanie i zarządzanie kontem na ZPE.
Korzystanie z e-materiałów edukacyjnych na ZPE.
Przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.

...

Techniki wyszukiwania informacji i zasobów.
Prawo autorskie i zasady projektowania uniwersalnego podczas tworzenia zasobów dydaktycznych.
Platformy i serwisy zawierające zasoby edukacyjne.

...

Funkcjonalność serwisu Edpuzzle.
Interaktywne filmy na lekcji.
Zarządzanie lekcjami i kontami uczniów.

...

Prawo autorskie a Internet.
E-podręczniki w pracy nauczyciela.
Materiały interaktywne dostępne w Internecie.

...

Efektywność pracy nauczyciela – uwarunkowania prawne i organizacyjne.
Ewaluacja pracy własnej – metody, techniki, strategie.
Narzędzia do oceny skuteczności podejmowanych działań w szkole.

...

Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się – definicje, rodzaje.
Przegląd metod i technik aktywizujących z uwzględnieniem kryterium doboru.
Rola i znaczenie aktywizujących metod nauczania.

...

Zasady zarządzania sobą w czasie i planowania pracy nauczyciela.
Wyznaczanie i realizacja celów, planów, priorytetów. Zasady delegowania zadań.
Metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie.

...

Podstawy psychologii pozytywnej – diagnoza współczesnego człowieka.
Koła zmartwień, wpływu i potrzeb – identyfikacja wzorców.
Zgraj się z uczuciami i potrzebami – nawyki wspierające.

...

Dlaczego Szakal i Żyrafa? – podstawy teoretyczne i praktyczne.
Świat uczuć i potrzeb.
Co słyszysz, a co zostało powiedziane? – praca na własnych doświadczeniach.

...

Rola łaciny na przestrzeni wieków i dziś.
Łacina – język żywy czy martwy?
Repozytorium tekstów w języku łacińskim.

...