WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Typografia – pojęcie, zakres, podstawowa terminologia oraz funkcje.
Funkcjonalności edytorów tekstu w pracy nad typografią małych dokumentów.
Podstawowe normy typografii polskiej w tworzeniu dokumentów tekstowych.

...

Cele i założenia notowania graficznego.
Alfabet wizualny – czyli każdy potrafi rysować.
Notatki wizualne – zasady tworzenia oraz sposoby wykorzystania w procesie edukacyjnym.

...

Zasady zarządzania czasem i planowania pracy nauczyciela.
Wyznaczanie i realizacja celów, planów, priorytetów. Zasady delegowania zadań.
Metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie.

...

Definicja coachingu.
Myślenie pytaniami.
Techniki zadawania pytań.

...

Odporność na stres – co to jest, jak to rozwijać.
Założenia Treningu Uważności.
Zarządzanie emocjami czy samoregulacja?

...

Uwaga, kierowanie uwagą, stabilność i plastyczność uwagi.
Uważność ciała, uważny ruch.
Samoobserwacja, obserwowanie i opisywanie reakcji stresu.

...

Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.

...

Techniki plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac o tematyce zimowej i świątecznej.
Dekoracje zimowe i świąteczne z papieru i surowców wtórnych.

...

Techniki plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac o tematyce wiosennej i świątecznej.
Dekoracje wiosenne i świąteczne z papieru i surowców wtórnych.

...

Zastosowanie własnoręcznie wykonanych książek i komiksów na lekcjach.
Narzędzia TIK do wykonywania komiksów i książeczek.
Ręcznie robione – lapbook i laporello.

...

Sztuczki i ułatwienia w pracy z Genial.ly.
Skrypty S'CAPE.

...

Fotografowanie i filmowanie przy pomocy aparatu i kamery cyfrowej.
Obróbka zdjęć i filmów oraz ich prezentacja.
Obróbka dźwięku.

...

Przechowywanie materiałów edukacyjnych w chmurze.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.
Zarządzanie zadaniami.

...

Rejestracja, logowanie i zarządzanie swoim kontem na ZPE.
Korzystanie z e-materiałów edukacyjnych na ZPE.
Przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.

...

Zasady tworzenia prezentacji.
Tekst, grafika, zdjęcia, filmy i dźwięki na slajdach.
Animowanie obiektów.

...

Podstawowe narzędzia GIMP-a.
Edycja kolorów.
Praca z warstwami.

...