EZ

Egzaminy Zewnętrzne

ISOS

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe na egzaminie.
Egzaminacyjne kryteria oceniania wypracowań.

...

Zmiany wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.

...

Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Status wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.

...

Ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2020/2021.
Rekomendacje CKE do pracy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
Wybrane zadania maturalne i ćwiczenia wspomagające efektywność nauczania.

...

Cele, wymagania i warunki realizacji edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej.
Strategie i kierunki w przygotowaniu ucznia do egzaminu maturalnego w odniesieniu do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.

...

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Typy zadań na egzaminie. Opis i analiza zadań egzaminacyjnych.
Kryteria oceny zadań otwartych oraz punktowanie zadań zamkniętych.

...