WPS

Wsparcie procesowe szkół

ISOS

Teoretyczne podstawy skuteczności metody projektu, taksonomia celów Benjamina Blooma.
Cechy i parametry projektu jako metody uczenia się.
Projekt edukacyjny – etapy.

Kalendarium egzaminacyjne.
Umiejętności i wiadomości sprawdzane na egzaminie w świetle aneksów do informatora o egzaminie ósmoklasisty z różnych przedmiotów.
Kryteria oceniania jako czynnik podnoszący wskaźnik sukcesu egzaminacyjnego.