PR

Programy profilaktyczne

ISOS

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży .
Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.

...

Standardy realizacji programu Golden 5.
Złota piątka – metodologia wprowadzania programu w klasie.Złota piątka – metodologia wprowadzania programu w klasie.
Komunikacja interpersonalna.

...

Założenia współczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Strategia Wszechstronnego Wpływu Społecznego.
Założenia i struktura programu UNPLUGGED.

...

Podstawy teoretyczne programu – połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
Założenia, cele i struktura programu.
Zarządzanie czasem – priorytety.

...

Uczucia.
Komunikacja.
Nawiązywanie i zrywanie więzi.

...