PR

Programy profilaktyczne

ISOS

Uczucia.
Komunikacja.
Nawiązywanie i zrywanie więzi.

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.

Odporność. Co to jest rezyliencja? W jaki sposób i dlaczego warto ją rozwijać?
Mięśnie odporności – teoria i praktyka psychologii pozytywnej – Portfolio Odporności.
Podstawy teoretyczne i praktyczne programu – zasady pracy z uczniami.

Założenia teoretyczne i praktyczne programu.
My i Oni – wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy.
Uczucia i potrzeby.

Podstawy teoretyczne programu – połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
Założenia, cele i struktura programu.
Zarządzanie czasem – priorytety.