PR

Programy profilaktyczne

ISOS

Teoretyczne i praktyczne założenia programu.
Cechy rozwojowe młodzieży.
Sposoby realizacji programu i budowania współpracy.

...

Standardy realizacji programu Golden Five.
Złota piątka – metodologia wprowadzania programu w klasie.
Komunikacja interpersonalna.

...

Długofalowe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego młodzieży poprzez realizację innowacyjnego programu profilaktyczno-psychoedukacyjnego.
My i Oni – wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy.
Uczucia i potrzeby.

...

Podstawy teoretyczne programu – połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
Założenia, cele i struktura programu.
Zarządzanie czasem – priorytety.

...

Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.

...

Uczucia.
Komunikacja.
Nawiązywanie i zrywanie więzi.

...