WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Genial.ly – zasady, założenia, możliwości.
Interaktywne materiały w Genial.ly.
Genialne lekcje – przykłady dobrych praktyk.

Sztuczki i ułatwienia w pracy z Genial.ly.
Skrypty S'CAPE.

ChatGPT – wykorzystanie w edukacji.
Microsoft Designer – projektowanie grafik do mediów społecznościowych.

Funkcjonalność serwisu Edpuzzle.
Interaktywne filmy na lekcji.
Zarządzanie lekcjami i kontami uczniów.

Platforma Liveworksheets.
Live Worksheet Maker – tworzenie interaktywnych arkuszy.
Zarządzanie kontami uczniów.

Komputerowa obróbka zdjęć.
Komputerowa edycja dźwięku.
Montaż filmu.

Obsługa drukarki 3D.
Tworzenie projektów 3D w TinkerCAD.

Podstawowe narzędzia GIMP-a.
Edycja kolorów.
Praca z warstwami.

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Dokumentacja niezbędna do uzyskania stopnia awansu: sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego, wniosek.
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego: prezentacja dorobku zawodowego, egzamin.

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela początkującego.
Wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego w nowej formule od 2022 roku.
Postępowanie egzaminacyjne – prawne i organizacyjne aspekty procedury.

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Dokumentacja niezbędna do uzyskania stopnia awansu: sprawozdanie za okres stażu, ocena dorobku zawodowego, wniosek, opis i analiza wymagań.
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego: rozmowa kwalifikacyjna.

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Rola i zadania mentora/ opiekuna stażu.
Wspomagania nauczyciela w procesie rozwoju zawodowego.

Sztuczna inteligencja- definicje, terminy, rodzaje.
Narzędzia i platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję.