KN

Konferencje naukowe

ISOS

ANTROPOCEN – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody.
Pustynnienie obrzeża Sahary.
Początek końca? – rozmowy o lodzie i zmianie klimatu.

...

Triada platońska na przestrzeni dziejów.
Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji intelektualnej na lekcjach języka polskiego.
Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji duchowej na lekcjach religii.

...

Kulturotwórcza i religijna rola Biblii.
Księga Koheleta – interpretacja biblijna w świadomości współczesnego odbiorcy.
Księgi Starego i Nowego Testamentu w ujęciu hermeneutycznym.

...

Nauczyciel w kryzysie. Wyzwania i potrzeby - próba diagnozy sytuacji nauczyciela w Polsce AD 2022/2023.
Koniec to początek nowego? - czyli o tym, jak kryzys może stać się źródłem rozwoju.
Na krawędzi edukacyjnego procesu - sztuka utrzymania równowagi i sukcesu uczniów oraz nauczycieli. Garść pomysłów z Siódemki.

...