KN

Konferencje naukowe

ISOS

Wyzwania skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej edukacji historycznej.
Wystawa jako nowoczesna opowieść o przeszłości.
Rekonstrukcje historyczne na przykładzie projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim”.

Zmiany w podstawie programowej – wsparcie nauczycieli informatyki przez Migrę.
Kompendium szkolnego drukarza 3D i wstęp do skanowania 3D.
Jak prowadzić lekcje po zmianie podstaw programowych w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.