KN

Konferencje naukowe

ISOS

Wyzwania skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej edukacji historycznej.
Wystawa jako nowoczesna opowieść o przeszłości.
Rekonstrukcje historyczne na przykładzie projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim”.