KN

Konferencje naukowe

ISOS

Ocenianie – podstawowa kompetencja poznawcza.
Ocenianie w różnych systemach edukacyjnych.
Psychologiczne aspekty oceniania szkolnego.

...

ANTROPOCEN – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody.
Pustynnienie obrzeża Sahary.
Początek końca? – rozmowy o lodzie i zmianie klimatu.

...