KN

Konferencje naukowe

ISOS

Ocenianie – podstawowa kompetencja poznawcza.
Ocenianie w różnych systemach edukacyjnych.
Psychologiczne aspekty oceniania szkolnego.

...

ANTROPOCEN – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody.
Dokąd zmierza klimat?
Tonące miasta.

...