KN

Konferencje naukowe

ISOS

Rola szkoły w profilaktyce zdrowia psychicznego.
Odporność psychiczna – co to znaczy i jak ją budować?
Porażka przygotowań jako przygotowanie porażki – młodzieńcza prokrastynacja a egzaminy zewnętrzne.

...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka współpraca szkoły ogólnodostępnej ze szkołą specjalną.
Współpraca szkoły z sądem rodzinnym i zespołem kuratorów sądowych.
Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozy potrzeb ucznia i wsparcia rodziny.

...

Wyzwania skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej edukacji historycznej.
Wystawa jako nowoczesna opowieść o przeszłości.
Rekonstrukcje historyczne na przykładzie projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami powstania styczniowego w powiecie kaliskim”.

...

Innowacja a błąd językowy.
Problemy związane z wyrazistością semantyczną struktur wyrazowych w języku młodzieży szkolnej.
Wyrazy modne w tekstach młodego Polaka. Współczesne makaronizmy.

...

Środowisko geograficzne regionu Kalisza – podatność miasta na zmiany.
Współczesna zmiana klimatu w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.
Adaptacja do zmian klimatycznych w kontekście rozwoju zrównoważonego.

...

Kto jest Koheletem w życiu nastolatka?
„Piosenka” Czesława Miłosza a Księga Koheleta.
Marność oczami licealisty.

...