MP

Metodyka przedmiotowa

ISOS

Podstawy prawne edukacji przedszkolnej
Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela wychowania przedszkolnego
Metody i formy pracy sprzyjające procesowi uczenia się dziecka

...

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Mind mapping - metoda wizualnego opracowania informacji z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, obrazów, haseł i zwrotów.
Obrazkowe mapy pamięci jako sposób na rozwijanie zainteresowań i budowanie wiedzy o otaczającym świecie.

...

Założenia, cele, sposoby wykorzystania teatru Kamishibai w procesie uczenia się i nauczania.
Innowacyjność i kreatywność - warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
Tworzenie spektakli w teatrze Kamishibai - przykłady dobrych praktyk.

...

Zabawy rozwijające słuchanie i koncentrację.
Muzyczne gry planszowe.
Zabawy muzyczne służące rozwojowi umiejętności twórczych.

...

Analiza dzieła muzycznego.
Fabularyzacja dzieła muzycznego - założenia, zasady tworzenia.
Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.

...

Polskie tańce narodowe i ludowe

...

Polskie tańce ludowe różnych regionów.
Układy choreograficzne.
Estetyka ruchu w tańcach ludowych.

...

Formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym
Aranżacje instrumentalno-wokalne i układy choreograficzne piosenek
Piosenki dla dzieci w przedstawieniach teatralnych

...

Formy aktywności muzycznej w pracy dzieckiem
Techniki w muzykoterapii aktywnej
Muzyka klasyczna w poznanych formach i technikach

...

Metody projekcyjno-wyobrażeniowe w terapii muzycznej: technika wolnych skojarzeń, kierowanej wyobraźni, metaforyczna.
Metody komunikacyjne w muzykoterapii – praktyczne zastosowanie technik komunikatywnych z użyciem drobnych instrumentów perkusyjnych.
Dziecięce instrumenty perkusyjne w terapii – akompaniamenty do piosenek, partytury muzyczne, opowiadania z użyciem instrumentów, gry i zabawy z muzyką.

...

Polona, Europeana, Muzykoteka Szkolna przydatne w pracy nauczyciela.
Aplikacje multimedialne na lekcjach muzyki.
Dobre praktyki w nauczaniu muzyki.

...

Znaczenie przestrzeni i ruchu w rozwoju dziecka.
Zabawy i ćwiczenia fizyczne w przedszkolu z uwzględnieniem różnicy między zabawą a ćwiczeniami fizycznymi.
Metody i formy aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

...

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a rozwijanie kompetencji matematycznych.
Myślenie komputacyjne - zabawy z programowania.
Matematyka w działaniu - zabawa i ruch.

...

Gry i zabawy matematyczne stosowane podczas zajęć z młodszym uczniem.
Projektowanie zajęć matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Narzędzia webowe w edukacji matematycznej.

...

Generatory kart pracy i platformy edukacyjne.
Interaktywne ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

...

Ćwiczenia bez komputera wprowadzające do nauki programowania.
Serwisy internetowe w nauce programowania.

...