PE

Projekty edukacyjne

ISOS

Prezentacja projektów edukacyjnych ZUS dla poszczególnych etapów kształcenia.
Cele, zasady i efekty przystąpienia szkoły do projektu.

...

Problematyka tragifarsy Gabrieli Zapolskiej w kontekście macierzystym i współczesnym.
Propozycje działań w ramach Narodowego Czytania "Moralności pani Dulskiej".

...