SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Planowane zmiany w kształceniu branżowym i technicznym – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – branże zawodowe.
Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego – przykłady dobrych praktyk.

...

Strony internetowe na lekcjach powtórzeniowych z fizyki.
Czaty GPT podczas lekcji powtórzeniowych z fizyki.
Sprawdziany doświadczalne z fizyki na platformie Google dysk.

...

Metody aktywizujące - cele, założenia, rodzaje.
Metody aktywizujące na przedmiotach zawodowych teoretycznych i przedmiotach zawodowych praktycznych.
Metody aktywizujące a egzaminy zawodowe.

...