SZN

Szkolenia zespołów nauczycieli

ISOS

Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Profilaktyka problemów związanych z sytuacją kryzysową uczniów – zadania nauczycieli i wychowawców klas.
Strategie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w kryzysie.

...

Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

...

Zabawy rozwijające słuchanie i koncentrację.
Muzyczne gry planszowe.
Zabawy muzyczne służące rozwojowi umiejętności twórczych.

...

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.
Jestem lustrem mojej grupy - ograniczenia i predyspozycje.

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

...

Kryzys - definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Zasady interwencji kryzysowej w szkole.
Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.

...