KK/04/01

Kurs na instruktora praktycznej nauki zawodu

ISOS

Symbol: KK/04/01

Forma: kurs online

Cena: 500.00 zł

Liczba godzin: 48h

Adresaci: Przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

- Sylwia Zimoch

- Jarosław Wujkowski

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Metodyka praktycznej nauki zawodu. Planowanie zajęć, metody i formy pracy.

- Umiejętności dydaktyczne – symulacja przykładowych zajęć.

- Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.

- Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.

- Metodyka praktycznej nauki zawodu. Podstawy programowe. Cel kształcenia w edukacji. Kompetencje społeczne.

- Metodyka praktycznej nauki zawodu. Instrukcje i karty pracy oraz metody sprawdzania wiedzy i umiejętności.

- Program nauczania zawodu i ich modyfikacje. Egzaminy i dokumenty szkolne.

Terminy:

Brak ustalonych terminów