SZN/01/01

Matematyka na dywanie – gry i zabawy dla najmłodszych

ISOS

Symbol: SZN/01/01

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; nauczyciele klas pierwszych

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Beata Włoch

Tematyka:

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a rozwijanie kompetencji matematycznych.

- Myślenie komputacyjne – zabawy z programowania.

- Matematyka w działaniu – zabawa i ruch.

- Warsztat pracy nauczyciela – przykłady dobrych praktyk.

Terminy:

Brak ustalonych terminów