SZN/05/01

Zadania nauczycieli i wychowawców klas w czasie kryzysu ucznia

ISOS

Symbol: SZN/05/01

Forma: szkolenie online

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Zespoły nauczycieli

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.

- Profilaktyka problemów związanych z sytuacją kryzysową uczniów – zadania nauczycieli i wychowawców klas.

- Strategie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w kryzysie.

Terminy:

Lp. Data Miejsce szkolenia
1 2021-11-16 15:15 - 19:15 online platforma Teams