SZN/06/01

Jak budować współpracę w grupie?

ISOS

Symbol: SZN/06/01

Forma: szkolenie

Cena: 60.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Członkowie zespołów nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Proces grupowy jako fundament pracy w grupie.

- Rola granic i zasad w budowaniu współpracy.

- Diagnoza ucznia i klasy poprzez gry i zabawy.

Terminy:

Brak ustalonych terminów