PP/03/01

Autyzm – objawy, rodzaje i metody terapii

ISOS

Symbol: PP/03/01

Forma: kurs

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 16h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy.

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Beata Szalonka

Tematyka:

- Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – klasyfikacja, kryteria diagnostyczne.

- Objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.

- Przyczyny autyzmu.

- Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem.

Terminy:

Brak ustalonych terminów