PP/04/01

Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – AAC

ISOS

Symbol: PP/04/01

Forma: warsztat

Cena: 85.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych pedagodzy, terapeuci, psycholodzy

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Beata Szalonka

Tematyka:

- Podstawy teoretyczne AAC.

- Rodzaje systemów komunikacyjnych: znaki manualne (język migowy, daktylografia, gesty Makaton), znaki graficzne (piktogramy, symbole Makaton, symbole Blissa, PCS).

Terminy:

Brak ustalonych terminów