PP/05/01

Funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

ISOS

Symbol: PP/05/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół ogólnodostępnych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Grażyna Olek

Tematyka:

- Autyzm a zespół Aspergera.

- Diagnoza ucznia.

- Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-09 15:00 - 19:45 31 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu