PP/06/01

ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – przyczyny, rozpoznawanie, metody postępowania nauczycieli

ISOS

Symbol: PP/06/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.

- Kryteria i proces diagnozowania ADHD. Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego.

- Metody postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych.

- Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

Terminy:

Brak ustalonych terminów