ZS/03/01

Samorząd uczniowski – wartości, możliwości, potrzeby

ISOS

Symbol: ZS/03/01

Forma: szkolenie blended learning

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Dziecięca demokracja – pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.

- Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.

- Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.

- Zadania i kompetencje opiekuna samorządu.

- Planowanie działań samorządu.

- Aktywizacja i motywowanie uczniów do pracy w samorządzie uczniowskim.

- Współpraca samorządu z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organizacjami.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-04 17:00 - 18:30 Ms Teams
2 2021-11-10 16:00 - 19:15 20 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu