ZS/07/01

Zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela

ISOS

Symbol: ZS/07/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych (do 5 lat stażu na stanowisku dyrektora)

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Prowadzący:

- Danuta Grzanka

Tematyka:

- Awans zawodowy nauczyciela – podstawy prawne.

- Zadania opiekuna stażu.

- Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

Terminy:

Brak ustalonych terminów