WO/08/01

Gry i zabawy rozwijające kompetencje interpersonalne uczniów

ISOS

Symbol: WO/08/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Podstawy komunikacji interpersonalnej.

- Gry i zabawy rozwijające techniki komunikacji.

- Gry i zabawy rozwijające aktywne słuchanie.

- Gry i zabawy ułatwiające porozumienie.

Terminy:

Brak ustalonych terminów