WO/09/01

Mediacja w szkole jako forma rozwiązywania konfliktów

ISOS

Symbol: WO/09/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Konflikt – rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.

- Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.

- Mediacje w warsztacie pracy nauczyciela.

- Czym jest mediacja w szkole i kto może być mediatorem?

Terminy:

Brak ustalonych terminów