MP/05/01

Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne

ISOS

Symbol: MP/05/01

Forma: warsztat

Cena: 110.00 zł

Liczba godzin: 14h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Prowadzący:

- Magdalena Nowak

Tematyka:

- Analiza dzieła muzycznego.

- Fabularyzacja dzieła muzycznego – założenia, zasady tworzenia.

- Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.

- Instrumentarium Orffa na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-30 15:00 - 19:30 Aula w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
2 2021-12-04 09:00 - 15:30 Aula w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu